فروشگاه الما                       آقای الهیاری         بیرجند - ابتدای  معلم- ساختمان پیشگامان صنعت پلاک 4 طبقه 4       056-32213723