نام فروشگاه               مدیریت            آدرس                                                                         تلفن                      فکس

مبلمان اداری هادی     آقای سیم رخ     بندر عباس خ شهید بهشتی چهار راه مرادی جنب بانک سپه   07632221913            07632229304