نام فروشگاه               مدیریت             آدرس                                                        تلفن                   فکس

 مبلمان اداری فرجی      آقای زندی          شهرستان ملایر میدان فخریه خیابان امیرکبیر     08132242126              08132242127