فروشگاه                        نام مدیر                         آدرس                                                                        تلفن                   فکس

 

صنایع فلزی نوین      آقای رنجبر                     کرج-45متری گلشهر-نبش آبان شرقی-جنب بانک شهر                              02634643317             02634643317                   

فروشگاه اصفهان فلز   آقای مومنین                  میدان شاه عباسی 12متری فاطمیه                                                    026-32246353                  32206430

 
فروشگاه حسنلو          آقای حسنلو                 خیابان امیری پلاک 45                                                                     026-32256373                 32208117