فروشگاه                        نام مدیر                         آدرس                                                                                               تلفن

 

صنایع فلزی نوین      آقای رنجبر                     کرج-45متری گلشهر-نبش آبان شرقی-جنب بانک شهر                                    02634643317