گواهی نامه ها

شرکت راد سیستم موفق به خذ گواهینامه ذیل شده است:
ISO  10004:2012
IPS-E-GN خوردگی مواد
IMS  سیستم مدیریت یکپارچه
ISO  14001:2004 سیستم مدیریت محیطی
OHSAS  18001:2007 مدیریت و سلامت شغلی
ISO  10002:2004سیستم مدیریت رضایت مندی مشتریان
ISO  9001:2007  سیستم مدیریت کیفیت
گواهی نامه ارگونومی از شرکت WTG