تماس با ما

 

کارخانه : کرج،شهرک صنعتی سیمین دشت ،خیابان سوم غربی شماره 13و15

 تلفن تماس واحد فروش :5-36677701 (026)

 فکس واحد فروش : 36670097 (026)

تلفن کارخانه :   36670091(026)الی4

فکس کارخانه :   36670098 (026)

 تلفن تماس واحد خدمات پس از فروش :36670095 (026)

 

ایمیل : info@radsystem.ir
3165914686  : کد پستی