تماس با ما

 

کارخانه : کرج،شهرک صنعتی سیمین دشت ،خیابان سوم غربی شماره 13و15

 تلفن تماس :5-36677701 (026)

 فاکس : 36670097 (026)


ایمیل : info@radsystem.ir
3165914686  : کد پستی