مبل تحویلداری T206

  • مبل تحویلداری T206

مبل تحویلداری T206

مبل تحویلداری T206
عرض نشیمن 49
عرض دسته 7.5
عمق نشیمن 44
ارتفاع پشتی 32
ارتفاع دسته 33

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید