مبل تحویلداری TS206

  • مبل تحویلداری TS206

مبل تحویلداری TS206

مبل تحویلداری TS206
عرض نشیمن 49
عرض دسته 7.5
عمق نشیمن 44
ارتفاع پشتی 32
ارتفاع دسته 33

 تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید