صندلی انتظار W204-2

 • صندلی انتظاار W204-2

 • چرم LE 108

 • چرم LE 102

 • چرم LE 104

 • چرم LE 101

 • چرم LE 113

 • چرم LE117

 • چرم LE 112

 • چرم LE 100

 • چرم LE115

 • چرم LE 106

 • چرم LE118

 • چرم LE 107

 • چرم LE 109

 • چرم LE 111

 • چرم LE 105

 • چرم LE 114

صندلی انتظار W204-2

صندلی انتظار W204-2

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه    47

سطح نشیمنگاه    48

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه)    64

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی)    120

 قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد.تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید